Tjenester

Kårstad AS tek på seg alt av oppdrag, uavhengig av omfang og storleik. Enten du treng å transportere budpakkar eller frakt av større last som tømmer eller paller med gods – vi tek jobben og leverer på tid!

Vi er svært fleksible og kan bistå med alt innan logistikk, utanom tanktransport. Oppdrag utanfor Sør-Noreg og i utlandet er òg av interesse – ta kontakt, så finn vi ut om vi kan hjelpe deg.

Transporttenester

  • Frakt av tømmer og hogst
  • Langtransport – primært i Noreg, men òg utland etter avtale
  • Farleg gods – ADR-bevis gjer at me kan transportere farleg gods
  • Thermotransport – frakt av kjølevarer og varer som krev uavbrutt kjølekjede
  • Collicare  Transpotør   i hele Sogn og Fjordane
  • Ekspresstransport – i heile Noreg
  • Partilast og stykkgods
  • Kranbil
  • Budbil – for transport av pakkar og brev
  • Terminalanlegg for lagring og omlasting av gods

                                  Kontakt oss

                                 Telefon: 95018300

 

                         Adresse:

                                Vadheimsveien 1255,

                              6973 Sande I Sunnfjord