Tjenester

Kårstad AS tek på seg alt av oppdrag, uavhengig av omfang og storleik. Enten du treng å transportere budpakkar eller frakt av større last som tømmer eller paller med gods – vi tek jobben og leverer på tid!

Vi er svært fleksible og kan bistå med alt innan logistikk, utanom tanktransport. Oppdrag utanfor Sør-Noreg og i utlandet er òg av interesse – ta kontakt, så finn vi ut om vi kan hjelpe deg.

Transporttenester

 • Frakt av tømmer og hogst
 • Langtransport – primært i Noreg, men òg utland etter avtale
 • Farleg gods – ADR-bevis gjer at me kan transportere farleg gods
 • Thermotransport – frakt av kjølevarer og varer som krev uavbrutt kjølekjede
 • Collicare  Transpotør   i hele Sogn og Fjordane
 • Ekspresstransport – i heile Noreg
 • Partilast og stykkgods
 • Krokbil
 • Kranbil
 • Budbil – for transport av pakkar og brev
 • Terminalanlegg for lagring og omlasting av gods

Kontakt oss

Telefon: 950 18 300
E-post: frode@kaarstad.no


Adresse:
Storehaug, 6977 Bygstad