Tenester

Kårstad AS tek på seg alt av oppdrag, uavhengig av omfang og storleik. Enten du treng å transportere budpakkar eller frakt av større last som tømmer eller paller med gods – vi tek jobben og leverer på tid!

Vi er svært fleksible og kan bistå med alt innan logistikk, utanom tanktransport. Oppdrag utanfor Sør-Noreg og i utlandet er òg av interesse – ta kontakt, så finn vi ut om vi kan hjelpe deg.

Transporttenester
• Frakt av tømmer og hogst
• Langtransport – primært i Noreg, men òg utland etter avtale
• Farleg gods – ADR-bevis gjer at me kan transportere farleg gods
• Thermotransport – frakt av kjølevarer og varer som krev uavbrutt kjølekjede
• Collicare Transpotør i hele Sogn og Fjordane
• Ekspresstransport – i heile Noreg
• Partilast og stykkgods
• Kranbil
• Budbil – for transport av pakkar og brev
• Terminalanlegg for lagring og omlasting av gods
Kontakt oss
© 2023 Kårstad Transport AS
org. nr.  998281717
Utvilketav:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram